Pole tekstowe:  PROPAGANDA  I JEJ WROGOWIE
SPOŁECZEŃSTWO  OTWARTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGANDA

W skrócie >>>

I  JEJ WROGOWIE

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA NAUKI I KORPORACJE

 

ZNP — NAUKA W OSTATNIEJ DEKADZIE PRL

 

PROPAGANDA W III RP

 

Pod koniec dekady Gierka, a jeszcze przed Sierpniem ’80, wielu naukowców zrzeszonych w ZNP planowało zreformować związek w duchu liberalizmu i pluralizmu światopoglądowego (wspomina o tym m.in. Lesław Maleszka jako TW ‘Tomek’). Zmiany miały nastąpić na październikowym zjeździe w 1980. I tak też się stało. ZNP opuściło CRZZ i przekształciło się w federację dwóch autonomicznych związków ZNP-Nauka i ZNP-Oświata.

 

O skali przeobrażeń może świadczyć choćby usuniecie ze statutu ZNP zapisu o kierowniczej roli PZPR, ale nie tylko... ZNP-Nauka, wbrew władzom komunistycznym, nie ograniczała się do walki o sprawy socjalne, ale podejmowała akcje na rzecz poszerzenia granic wolności myślenia i autonomii nauki. W swym podejściu do „Solidarności” z jednej strony ZNP-Nauka wykazywało sporo życzliwości, a z drugiej dbało o zachowanie własnej tożsamości (nurty narodowo-katolicki i robotniczo-populistyczny były tu o wiele słabsze) i pluralizmu.

 

 

 

Kluczowym sprawdzianem postaw opozycyjnych był jednak nie tyle okres mody na antykomunizm, ale lata po stanie wojennym.

Liderzy ZNP-Nauka:

 - prezes Antoni Łopata                                                Pole tekstowe: ANTONI ŁOPATA

i jego zastępca Andrzej Malanowski odmówili firmowania reżimowych związków i obrali „podziemną” działalność opozycyjną. W trakcie uroczystości 100-lecia ZNP, obchodzonych w Krakowie w grudniu 2005 r.,

 

byli określani jako

 

          Pole tekstowe: ANTY-PRON maj 1983

 

„dziesiąty garnitur” i „zdrajcy”

 

 

 

PROPAGANDA I JEJ WROGOWIE”

nie jest suchym spisem dat i wydarzeń,

ale przede wszystkim historią idei.

 

W roku 1989 zwyciężyła nowoczesność. Nie oznaczało to jednak końca propagandy.

 

W dużej części Pole tekstowe:

zanika propaganda ideowa, ale niestety pozostaje propaganda personalna, którą można określać także jako propagandę wydarzeń, albo propagandę elit.

 

 

Opis mechanizmów propagandy III RP na konkretnych przykładach korupcyjnych stanowi odrębny rozdział niniejszej książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa Motelu Krak –

od bezprzetargowego

przekazania terenów

(ok.7 ha),

poprzez

rezolucję Rady Miasta Krakowa

broniącą skarbnika

i piętnującą A. Stoszko

(wykazywał że spółka ...

nie ma kapitału

koniecznego do budowy

centrum hotelowo-kongresowego),

aż do gróźb gigantycznych odszkodowań

(410.000.000 PLN,

a nawet miliard z odsetkami),

próby uzyskania WZiZT pod hipermarket

(rozmowa prezydenta J. Majchrowskiego

znana jako „krakowskie taśmy prawdy)

i „tajemnicę pokoju nr 71”.

 

 

 

 

Kryzys nadzoru Kopalni Soli Wieliczka – od decyzji Urząd Górniczego zobowiązującej zarząd KSW (czyli podmiot kontrolowany) zlecić (czyli wybrać odpowiedni zespół ekspertów i wynegocjować z nim cenę) wykonanie opinii mającej ocenić słuszność decyzji tegoż zarządu (podmiotu kontrolowanego a zarazem zleceniodawcy), poprzez naciski na środowiska naukowe, aż do odmowy przyjęcia zleconej ekspertyzy - postawa w tej sprawie Rady Nadzorczej KSW, Wyższego Urzędu Górniczego, Ministra Skarbu, Wojewody i przedstawicieli samorządu

 

 

 

 

Finansowanie kampanii wyborczej – limity wydatków, sposoby omijania przepisów i kwestia egzekucji jako mechanizm promowania nieuczciwych polityków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o n t a k t

(…)

B. Goleń: Kiedy książka trafi do księgarni? Wszak na stronach PFA zapowiadamy ją już

od grudnia roku 2008?  

 

                     Pole tekstowe: Marcin
 Migacz

 

Marcin Migacz: Niestety nie udało nam się jej wydać ani przed świętami Bożego Narodzenia, ani Wielkanocnymi. Okres przedwakacyjny nie jest najlepszym okresem do nagłaśniania tematów jakimi się zajmujemy. W związku z tym szerszą promocję planujemy po wakacjach. Do tego czasu będzie ona dostępna tylko w wybranych punktach…

B. Goleń: Dokładnie w których?

M. Migacz: Na obecną chwilę książka jest dostępna w:

- KIOSKu z wydawnictwami książkowymi na AGH w Krakowie (łącznik pomiędzy pawilonami C1 - A1, I piętro),

- SKLEPie SOLNYm przed wejściem do Kopalni Soli "Wieliczka" w Wieliczce, wiodącym do szybu Daniłowicza.

 

Całość wywiadu

 

Książka — wstęp, spis treści, indeks nazwisk

 

 

 

 

 

„Dziennik Polski”:

 

- 12.XII.1982

G. Starzak, 

ZNP — kolejny poród?

 

— 20.06.2009

Robert Kaczmarek,

AGH-owska uwertura

 

 

 

ZADŁUŻENIE MIASTA

 

Dlaczego Miasto założyło prawie 9% wzrost dochodów?

 

Czy cięcia wydatków są jedyną możliwą reakcją na mniejsze - od przewidzianych - dochody?

 

Dlaczego nie możemy mieć tak dużego deficytu,

jak inne miasta?

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTORIUM ZA ROK 2008

Czyli Kto Obronił Prezydenta?

 

Osoby znające przepisy regulujące procedurę udzielania absolutorium za wykonanie budżetu musiały ze zdziwieniem przyjąć relacje prasowe opisujące wydarzenia jakie miały miejsce na sesji Rady Miasta Krakowa 29 kwietnia 2009r.

Czytaj więcej...

 

 

Pole tekstowe: .
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe: _ K  R  A  K  Ó  W .
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe: Wręczenie kamienia ANTY-PRONUPole tekstowe:

Ostatnia aktualizacja 6.07.2009 R.

Pole tekstowe: Pole tekstowe: MIGACZ
Pole tekstowe: Katarzyna
Migacz
Pole tekstowe: Pole tekstowe: